top_banner5

Ocenenia

Vynikajúca podnikateľka slovenskej republiky za rok 1999

Ocenenie za účasť vo finále súťaže Vynikajúca podnikateľka Slovenskej republiky v 1. ročníku tejto súťaže za rok 1999,ktorú poriadala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania na Slovensku.Cena bola udelená 31.1.2000

 

 

 

 

 

Osvedčenie o členstve v Slovenskej asociácii upratovania a čistenia

Firma ANEX bola členom tejto asociácie niekoľko rokov.

 

 

 

 

 

 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE

Certifikát pre Máriu Majerskú od UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE za jej participáciu na ekonomickom raste a prosperite krajiny z r.2002

 

 

 

 

 

Čestné uznanie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Čestné uznanie udelené firme ANEX od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Slovenskej republiky za zásluhy a rozvoj slovenskej ekonomiky a podnikania pri príležitosti 20.výročia založenia firmy ANEX (Rok založenia 1991)