top_banner4

Rozdelenie produktov podľa kategórie zákazníkov

 

Priemyselné podniky

Domovy dôchodcov

Nemocnice

Reštaurácie

Kúpele

Hotely

Čistiace firmy

Školy, inštitúcie, úrady

Obchodné firmy